De activiteiten

van informatie naar transformatie

De activiteiten vormen tesamen een self-service leiderschaps- en teamontwikkelingsprogramma dat mensen de mogelijkheid biedt om het beste uit de onderlinge relaties en samenwerking te halen en creëert daarmee waarde voor de organisatie.

Deze activiteiten vergroten:

  • De impact van leiderschap
  • De effectiviteit van teams
  • De kwaliteit van werken en leven van de teamleden

Speed-training biedt een oplopend programma met kortdurende oefening en activiteiten ter ontwikkeling. Naast het feit dat deze activiteiten weinig tijd in beslag nemen zijn ze uitdagend, makkelijk en motiverend. Ze kunnen zowel ten tijde van een bestaand teamoverleg gedaan worden als in een speciaal daartoe georganiseerde bijeenkomst.

De activiteiten zijn gegroepeerd rondom de zeven sleutelindicatoren. De vooruitgang rondom deze zeven thema’s  zijn  vervolgens  te toetsen  door de ‘BP2W Indicator’.

Het gaat hierbij niet om informatie die vergaard en verwerkt moet worden maar om transformatie door activiteit en interactie. Het heeft transformaties teweeg gebracht onder andere bij organisaties als Siemens, PepsiCo Foods, Sony en GlaxoSmithKline.

  • Het is een praktisch en vriendelijk hulpmiddel dat mensen weer hun eigenaarschap en verantwoordelijkheid doet nemen voor hun eigen zaken en het opent gesprekken tussen mensen, in weinig tijd en met beperkte kosten
  • Het legt de basis voor een samenwerkingsmodel van leiderschap waardoor af wordt gerekend  met  de  ‘Jij  versus  mij’  cultuur  en  er  een  gezonde  samenwerking  ontstaat door de gehele organisatie heen.
  • Het programma is transformerend in plaats van informerend. De impact is dan ook meteen merkbaar.