An Even Better Place to Work

Versterkt de motivatie, de betrokkenheid, de samenwerking en het leiderschap

‘An even better place to work™’ is ’s wereld eerste online verbeterprogramma. Dit wereldwijd gebruikte programma transformeert cultuur en gedrag en draagt bij aan gemotiveerd, betrokken en effectief werkend personeel. Bovendien verbetert dit programma ook de leiderschapskwaliteiten binnen organisaties en de zelfsturing binnen teams.

Het programma is gebaseerd op zeven sleutelindicatoren welke cruciaal zijn voor de betrokkenheid en het welbevinden van het personeel en daarmee voor de resultaten als geheel. Het geeft een beeld van de gezondheid van de organisatie en het prestatie-level door de gehele organisatie. Het transformeert de organisatie van binneuit in plaats van top down.

Deze indicatoren worden regelmatig getoetst, waardoor gedurende het programma de progressie direct zichtbaar is. Daartoe hebben medewerkers hun eigen vertrouwelijke online werkomgeving waarin ze toegang hebben tot de toetsen, de eigen resultaten, de persoonlijke doelen en de voortgang op ontwikkeling.

Bovendien biedt dit programma tal van korte activiteiten waarmee individuen en teams hun samenwerking en betrokkenheid kunnen verbeteren. Het vermindert het verzuim, het klagen, de conflicten en het wijzen naar elkaar.

Het stelt medewerkers in staat zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun motivatie, welbevinden en betrokkenheid. De vraag is dan niet meer, “wat gaat het management doen?”, maar “wat ga ik er aan doen?”.

De toetsen en de activiteiten zijn laagdrempelig,  kosten weinig tijd en zijn leuk om te doen.

Het is een geweldige hulpbron daar waar tijd en kosten beperkt zijn. Het leidt tot meer werkgeluk en verbetert de prestaties.

Heeft u interesse? Wilt u een demonstratie of bent u geinteresseerd in een pilot? Neem dan contact met ons op.