Subsidieregeling Ontwikkeladvies 45-plus

Regie over eigen loopbaan!

Om nu en in de toekomst gemotiveerd, gezond en actief deel te blijven nemen op de arbeidsmarkt stelt het ministerie van SZW een tijdelijke subsidie beschikbaar voor een ontwikkel traject voor werknemers van 45 jaar en ouder. Dit biedt u de mogelijkheid om, samen met een professioneel loopbaan adviseur, een Individueel Ontwikkeladvies op te stellen waardoor u in staat wordt gesteld de regie over uw eigen toekomst en loopbaan te nemen.

Ook voor leidinggevenden is er de mogelijkheid om gebruik te maken van deze subsidie. Deze is beschikbaar voor het volgen van een training waarin men leert hoe een ontwikkelgesprek te voeren met de medewerkers.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Ontwikkeladvies:
– u bent 45 jaar of ouder
– u bent minimaal 12 uur per week werkzaam als werknemer of zzp-er
Als u werkeloos bent, uw werk wegens ziekte niet meer kan doen of als er al een ontslag/reorganisatie regeling voor u van kracht is, kunt u niet deelnemen.

De subsidieregeling loopt tot 10 januari 2020.