Training Ontwikkeladvies Leidinggevenden

Als leidinggevende is het belangrijk dat uw medewerkers gemotiveerd en fit aan het werk blijven. Betrokkenheid en bevlogenheid zijn van groot belang voor de resultaten die u wilt behalen, maar ook de flexibiliteit om mee te gaan met huidige en toekomstige veranderingen.

Bovenstaande geldt zeker voor de werknemer van 45 jaar en ouder. Kunnen zij nu en in de toekomst gemotiveerd, wendbaar en kundig blijven?

Voor u als leidinggevende is het daarom van belang om gerichte kennis en vaardigheden in te zetten om deze groep medewerkers te ondersteunen in hun (toekomstige) loopbaanwensen.

Om de blijvende inzetbaarheid van deze groep werknemers te vergroten stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidie beschikbaar voor een Training Ontwikkeladvies voor Leidinggevenden. Het Ontwikkeladvies is een onderdeel van het ‘Actieplan voor Vijftigplussers’, waarbij ook de individuele werknemer een gesubsidieerd ontwikkeladvies op maat kan krijgen bij een erkend loopbaanadviseur.

Wij kunnen u als leidinggevende, op individuele basis of in groepsverband, een volledig gesubsidieerde training aanbieden waarin u leert om de werknemer van 45plus op een veilige en stimulerende manier te ondersteunen bij zijn loopbaanwensen.

De training geeft inzicht in het Ontwikkeladvies en vervolgmogelijkheden.

Tevens krijgt u inzicht in de eventueel belemmerende en stimulerende factoren bij leidinggevenden en werknemers en kennis over de arbeidsmarkt. Tot slot zal aandacht besteed worden aan het voeren van gesprekken en het creëren van een veilige en motiverende setting waarin deze plaats kunnen vinden.

Bent u geïnteresseerd in de training, voor uzelf of voor leidinggevende(n) binnen uw organisatie, neem dan contact met ons op.