De volgende beroepsgroepen komen in aanmerking:

  • administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
  • cateringmedewerkers;
  • verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
  • gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
  • buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
  • schoonmakers; en
  • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst
  • medewerkers uit het primair onderwijs
  • medewerkers werkzaam in het middelbaar beroepsonderwijs